Oferta

Zakres prac wykonywanych przez naszą firmę:

 • instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej,
 • modernizacja i przebudowa istniejących instalacji,
 • projektowanie, wykonawstwo i nadzór
 • pomiary elektryczne (pomiar rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji, natężenia oświetlenia, lokalizacji uzbrojenia podziemnego kabli i przewodów),
 • oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne,
 • instalacje przeciwoblodzeniowe,
 • przyłącza energetyczne,
 • automatyka bram garażowych i wiazdowych,
 • budowa linii energetycznych N/N, S/N i stacji transformatorowych
 • rozdzielnie elektryczne,
 • domy inteligentne,
 • instalacje zasilania i uziemień telefonii komórkowej,
 • zasilanie i automatyka oczyszczalni ścieków,
 • odwierty rdzeniowe w betonie do fi 160mm,
 • cięcie nawierzchni betonowych,
 • wykopy kablowe,
 • pakiet robót ziemnych (minikoparką).