Twój pomysł, europejskie pieniądze

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013


ELWOT Zakład Instalatorstwa Elektrycznego mgr inż. Sławomir Michałowski


realizuje projekt pt.


Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa
poprzez innowacje, ICT oraz wprowadzenie nowych usług

 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Budżetu Państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje,
Działanie 1.2
Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw


Dzięki realizacji innowacyjnego projektu, wyposażeniu w nowoczesne technologie i ICT oferujemy naszym Klientom wysokiej jakości wyspecjalizowane usługi z zakresu inżynierii budowlanej oraz sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznychCałkowity koszt projektu:
195 359,67 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
67 502,32PLN

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

www.rpo.lubelskie.pl

tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 0-81 44-16-750, e-mail: rpo@lubelskie.pl

Punkt Informacyjny: ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin


Instytucja Pośrednicząca:

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

www.lawp.lubelskie.pl

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Telefony do punktu informacyjnego 081-46-23-831 lub 081-46-23-812, e-mail: lawp@lubelskie.pl